بایگانی نوشته‌ها


مهارت همدلی

مهارت همدلی

تحقیقات نشان می‌دهد که مغز ما نسبت به همدلی سخت‌گیر است. زمانی که ما فردی را ازنظر شخصی و اجتماعی می‌شناسیم و می‌فهمیم که چه احساسی دارد، می‌توانیم به او نزدیک‌تر شویم؛ اما این بدان معنا نیست که با فکر و نظر او موافق باشیم ، بلکه فقط برای اینکه تا حدودی می‌توانیم مسائل را از منظر او ببینیم.

راهکارهای کاهش اضطراب حاصل از ویروس کرونا

راهکارهای کاهش اضطراب حاصل از ویروس کرونا

چیزی که مشخص و آشکار است، پیش از شایع شدن یک بیماری یا اتفاق در سطح جامعه این اضطراب ناشی از خود بیماری است که مردم را دچار وضعیت نابسامان می‌کند و بسیار مهم است که در شرایط بحرانی بتوانیم سلامت روان خود را مدیریت کنیم.باید در این شرایط بحرانی بتوانیم عواملی که بر اضطراب ما تأثیر منفی می‌گذارند را مدیریت کنیم.

نحوه صحیح برخورد با نگرانی

نحوه صحیح برخورد با نگرانی

 چه عاملی باعث می‌شود نگرانی سمی ایجاد شود؟    هنگامی که در برابر تهدیدهای جهان خود احساس می‌کنید آسیب‌پذیر شده‌اید، و حس می‌کنید که برای کنترل دنیای خود توانایی اندکی دارید، سطح نگرانی و اضطراب شما اغلب افزایش می‌یابد

مهارت تفکر انتقادی

مهارت تفکر انتقادی

تفکر انتقادی یک فرآیند ذهنی آگاهانه است . تفکر انتقادی یعنی باور نکردن موضوعات ، تنها به این علت که چاپ شده است یا فردی خاص آن‌ را گفته است . انتقاد اگرچه معادل این واژه نیست، اما بیشتر مواقع به همراه این واژه می‌آید و به اشتباه به صورت منفی به‌کار گرفته می‌شود.

پرسشنامه شخصیت آیزنک فرم بزرگسال EPQ

پرسشنامه شخصیت آیزنک فرم بزرگسال EPQ

پرسشنامه زیر  شامل شامل سؤالاتی درباره طرز رفتار ، کردار و احساسات شما است . هیچ یک از این سؤالها جواب صحیح یا غلط ندارند.  هر سؤال را به دقت بخوانید ، درباره معنای دقیق سوال ها زیاد فکر نکنید، اولین واکنش به سوال معمولا بهترین پاسخ است، پس زود تصمیم بگیرید  "جواب شما در مقابل سؤال مزبور بلی است یا خیر "، سپس آن را در برگه علامت بزنید.  خواهشمند است هیچ سؤالی را نخوانده و بی جواب رها  نکنید.

پرسشنامه رضایت زناشویی  ENRICH

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

ین پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید . هر جمله را به دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با علامت (*) مشخص کنید . توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد . سعی کنید حتی الامکان از پاسخ به مورد " نه موافق و نه مخالف" خودداری کنید و فقط وقتی این مورد را علامت بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله کاملا شک و تردید داشته باشید .

آزمون افسردگی بک

آزمون افسردگی بک

در این پرسشنامه 13 گروه سوال وجود دارد و هر گروه بیان کننده حالتی در فرد است . عبارت های هر گروه را به دقت بخوانید سپس عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند، یعنی آن چه را که در زمان اجرای تست احساس می کنید. سپس دور عدد مقابل آن عبارت یک دایره بکشید.