درباره من

  • محل تولد  : شهرستان سرسبز کرج 
  • محل زندگی : شهرستان زیبای همدان 
  • فارغ التحصیل : رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان ، سال 1386
  • فارغ التحصیل : رشته تخصصی اعصاب و روان و علوم رفتاری از دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان ، سال 1396
  • زمینه های فعالیت:  درمان انواع وسواس و اختلالات خلقی ، و درمان کودکان بیش فعال و ناسازگار ، اختلالات خواب ، اختلالات جنسی
  • زمینه های مشاوره : مشاوره ازدواج و زوج درمانی ، انواع روان درمانی ،آموزش تکنیکهای پیشگیری از خودکشی ، آموزش مهارتهای ۱۰ گانه زندگی، آموزش رفع مشاجرات خانوادگی ، مصاحبه انگیزشی ترک اعتیاد و سیگار