کروناویروس  نوظهور  SARS-COV-2( و سندرم بالینی آن . کووید 19) از زمان پیدایش یعنی  در دسامبر 2019 پیامد های ماندگار اجتماعی، پزشکی و روانی ایجاد کرده است . افراد با رعایت دستورالعمل های ایمنی رسمی ارائه شده توسط نهادهای بهداشت عمومی و دولتی ، اقداماتی برای محافظت از خود انجام داده اند. این دستورالعمل ها شامل رعایت فاصله اجتماعی ، استفاده از ماسک صورت ، رعایت بهداشت مناسب و حفظ سایر رفتارهای پیشگیرانه است. افزون بر بیماری های پزشکی ، همه گیری کووید 19 چالش های دیگری را برای سلامت روانی ارائه میدهد. این همه گیری با بدتر شدن سلامت روانی برای افرادی که از قبل مشکلاتی داشته اند، همراه است  و همچنین باعث ایجاد نگرانی های جدید درباره ی سلامت روانی میشود.

پزشکان تخمین زدند که 38% از بیماران در طول همه گیری علائم وخیم تری داشته اند و همچنین علائم 47% از بیماران علیرغم دریافت رواندرمانی و درمان غیر دارویی وسواس بدون تغییر باقی مانده است. کسانی که در طی این دوره مشکلات مالی را تحمل کردند یا از نظر پزشکی در معرض بیماری شدید کووید 19 بودند ، علایم بدتری داشتند. همچنین بزرگسالان نیز در طول همه گیری علایم بدتری نسبت به جوانان داشتند. 

برای درک بهتر تاثیر همه گیری کووید 19 بر علائم بیماری OCD ، و مسیر درمان پس از همه گیری ، تحقیقات بیشتری لازم است.


7https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113597