جملات
کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم
1-من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم .

2 -همسرم خلق و خوی مرا کاملا درک می کند و با آن سازگاری دارد .

3 -هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تاسف نخورده ام

4 -از ویژگی های شخصیتی و عادات همسرم راضی نیستم .

5 -از این که در زندگی مشترکمان مسؤولیتهای خود را خوب ایفا می کنیم ، خوشحالیم

6 -روابطم با همسرم رضایت بخش نیست و احساس می کنم او مرا درک نمی کند.

7 -از نحوه تصمیم گیریها در مورد چگونگی حل و فصل اختلافات بسیار خشنود هستم .

8 -از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیریهای مربوط به آن راضی نیستم .

9 -از نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف اوقات در کنار همسرم بسیار خشنود هستم  .

10 -از نحوه ابراز عشق و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود هستم .

11 -از نحوه ایفای نقش و مسؤولیت خود و همسرم به عنوان "والدین" راضی نیستم .

12 -گاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشی خود را دنبال می کند .

13 -همسرم گاهی اوقات حرفهایی می زند که باعث تحقیر می شود .

14-هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر می کنم که او مرا درک نمی کند .
15 -در تصمیم گیری های مالی مشکل داریم .

16 -از این که نمی توانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم آزار میکشم .

17 -تازمانی که همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمی گذرد .

18 -از این که همسرم نزدیکی را به صورت غیر  منصفانه قبول یا رد کند ناراحت می شوم .

19 -اختلاف نظر راجع به این که تا چه اندازه باید به فرزندانمان برسیم برای ما به صورت مشکلی در آمده است .

20 -من احساس می کنم والدینمان مشکلاتی را در زندگی زناشویی ما به وجود می آورند .

21 -من و همسرم در این که چگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل کنیم ، اختلاف نظر داریم .

22 -گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق است .

23 -گاهی اوقات می ترسم نیاز خود خود را از همسرم درخواست کنم .

24 -گاهی اوقات درباره مسائل جزیی ، جرّ و بحث های زیادی داریم .

25 -از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس اندازمان بسیار راضی هستم .

26 -به نظر می رسد من و همسرم به مهمانیها و فعالیت های اجتماعی یکسانی علاقمند باشیم .

27 -از میزان ابراز عشق و محبت (پیش از نزدیکی) از سوی همسرم راضی هستم .

28 -من و همسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم .

29 -ما به قدر کافی با اقوام و دوستانمان وقت صرف می کنیم .

31 -من معتقدم که در زندگی زناشوییمان دچار اختلاف عقیدتی هستیم

31 -دیر آمدن همسرم به منزل مرا آزار می دهد .

32 -ای کاش همسرم بیشتر مایل بود مرا شریک احساستش کند .

33 -برای اجتناب از درگیری با همسرم دست به هرکاری می زنم .

34 -من و همسرم هر دو از بدی های اصلی مطلعیم و در نتیجه آنها برای ما مشکل جدی بشمار نمی آیند .

35 -تصور نمی کنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاریش همراه من فرصت یا توان کافی داشته باشد .

36 -ما به دنبال یافتن راه هایی هستیم تا از آن طریق بتوانیم روابط جنسیمان را جالبتر و لذت بخش تر سازیم .

37 -به نظر می رسد که بچه ها علت اصلی مشکلات در روابط ما هستند .

38 -از این که وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنیم ، لذت نمی برم .

39 -من و همسرم درباره بعضی از آموخته های مذهبی من توافق نداریم .

40 -گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است .

41 -گاهی اوقات باور کردن تمام حرف های همسرم برایم مشکل است .

42 -گاهی اوقات فکر می کنم کشمکش های بین من و همسرم همچنان ادامه دارد و پایان نخواهد یافت .

43 -از این که همسرم علایق و سرگرمی های شخصی کافی ندارد ، نگران هستم .

44 -هنگام صحبت راجع به مسائل جنسی با همسرم کامال احساس راحتی می کنم .

45 -از زمانی که صاحب فرزند شده ایم به عنوان یک زوج برای باهم بودن به ندرت وقت کافی داریم .

46 -همسرم زیادی وقتش را با دوستان و اقوامش می گذراند.

47 -من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبی مان احساس محدودیت می کنیم .


نمره رضایت کلی از روابط زناشویی:

برای این منظور نمرات فرد  در  سؤالات ۹ ،۷، ۵ ، ۳ ،۲ ، ۱ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۶ ، ۲۵ ، ۱۷ ، ۱۰ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۴۴ ، به این شیوه (کاملا موافقم نمره ۵ وکاملا مخالفم نمره ۱ ) داده می شود

و در سؤالات ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۸، ۶، ۴، ۴۲ ، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸ ،۳۷، ۳۵، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۶، ۴۷، ۴۶، ۴۵، به  شیوه  (به گزینه کاملا موافقم نمره ۱ وکاملا مخالفم نمره ۵ ) داده می شود 

و نمره۴۷ سؤال را با هم جمع می کنیم ویک نمره خام به دست می آید .

دراین مقیاس تجزیه وتحلیل براساس نمرات خام انجام می گیرد و نمره بالا نشان دهنده رضایت بالاتر است.