1. هرگز نظرم را نمی‌گویم، حتی وقتی دربارۀ چیزی احساسات قوی دارم.
2. همواره احساس نیاز به لبخند زدن و بیش از حد خوب بودن نسبت به دیگران می‌کنم، حتی زمانی که بدخلق هستم.
3. احتمال برخورد و مقابله با دیگران ، مرا به وحشت می‌اندازد.
4. وقتی کاری به نفع خودم انجام می‌دهم بی‌درنگ احساس خودخواهی می‌کنم.

5. مرتباً به دوستان، همکاران، اعضای خانواده، و حتی غریبه‌ها اجازه می‌دهم تا حدود و حریم شخصی مرا نقض کنند.
6. همواره سعی می‌کنم کسی باشم که دیگران می‌خواهند.
7. مرتباً شادی عاطفی خودم را فدا می‌کنم تا مطمئن شوم دیگران خوشحال هستند.
8. از احساسات منفی دیگران نسبت به خودم هراس دارم.
9. به‌شدت می‌خواهم دیگران دوستم داشته باشند.

10. از پیش‌قدم شدن اجتناب می‌کنم.
11. طرد شدن مرا به وحشت می‌اندازد.
12. هر تصمیمی را بیش از حد تحلیل می‌کنم، زیرا نگرانم که تصمیماتم باعث چه واکنش‌هایی از سمت دیگران می‌شود.
13. هنگامی که بازخورد مثبت دریافت می‌کنم، در اوج لذت عاطفی قرار می‌گیرم، و هنگامی که بازخورد منفی دریافت می‌کنم در ناامیدی فرو می‌روم.

14. اعتقاد دارم هر آدمی خوب است، حتی زمانی که فردی نسبت به من بدرفتاری کرده و از من سوءاستفادۀ عاطفی می‌کند.
15. «نه» گفتن مرا مملو از احساس نگرانی و ترس ناگهانی می‌کند.


اکنون امتیازهایتان را محاسبه کنید.
امتیاز 15 تا 30 ـ شما مشکل چندانی در نه گفتن ندارید. تصمیمات عاقلانه‌ای در مورد نحوۀ استفاده از وقت و سایر دارایی‌های خود می‌گیرید و هنگامی که دیگران آن‌ تصمیمات را کوچک می‌انگارند، مصمم باقی خواهید ماند. برآوردن تعهدات‌تان، پرداختن به مسئولیت‌هایتان، و توجه به خرسندی خودتان، اولویت بالاتری نسبت به راضی کردن دیگران دارد.

امتیاز 31 تا 45 ـ شما گاهی‌اوقات در هنگام پیگیری اهداف شخصی و/ یا حرفه‌ای خود، احساس کشمکش درونی می‌کنید، چون می‌دانید می‌توانید به دیگران کمک کنید تا به اهدافشان برسند. نه گفتن مشکل اصلی شما نیست؛ اغلب درخواست‌ها را از روی ناچاری رد می‌کنید. با این حال بیشتر از آنچه بخواهید، بله می‌گویید.

امتیاز 46 تا 60 ـ شما می‌خواهید دیگران را راضی کنید، حتی اگر آگاهانه این کار را انجام ندهید. به‌شدت مخالف برخورد و رویارویی هستید و خود را به زحمت می‌اندازید تا از آن اجتناب کنید. شما در مواجهه با خشم، آزردگی، اندوه، یا نارضایتی دیگران، بلافاصله کارهایتان را رها می‌کنید و به نجات آن فرد می‌شتابید. نجات آن شخص معمولاً مستلزم صرف‌نظر کردن از خواسته‌های فردی خودتان است.

امتیاز 61 تا 75 ـ هر کاری که انجام می‌دهید، از لحظه‌ای که از خواب بیدار می‌شوید، در راستای خوشحال کردن دیگران است. شما به‌ندرت شادی و سعادت خود را در نظر می‌گیرید، و مایل به کنار گذاشتن اهداف و مسئولیت‌های خودتان برای مساعدت دیگران هستید. مرزهای شخصی‌تان را حفظ نمی‌کنید و به دیگران اجازه می‌دهید هر زمان که خواستند مزاحمتان شوند. فکر «نه گفتن» نزد شما غیرقابل تصور است زیرا انجام این کار ممکن است بر دیگران تأثیر منفی بگذارد. شما در ‌واقع یک خدمت‌رسان همیشگی دیگران هستید.
 
اگر امتیازتان بیشتر از 30 باشد ، هنوز جای امیدواری هست.