ردیفسوال بلیخیر
۱آیا شما سرگرمی های متنوعی دارید؟

۲آیا پیش از انجام هر کاری درباره آن، با تأمل فکر می‌کنید؟

۳آیا اغلب خلق و خوی شما متنوع است؟

۴آیا تاکنون برای کاری که واقعا می‌دانستید، فرد دیگری انجام داده، پاداش گرفته اید؟

۵آیا فرد پرحرفی هستید؟

۶آیا بدهکار بودن، شما را ناراحت می کند؟

۷آیا اتفاق افتاده بدون دلیل احساس بدبختی کنید

۸آیا هرگز طمع کرده اید، بیشتر از آن چیزی که حق شماست از چیزی سهمی ببرید؟

۹آیا شب ها در خانه خود را به دقت قفل می کنید؟

۱۰آیا نسبتا با نشاط و سرزنده هستید؟

۱۱آیا وقتی مشاهده کنید کودک یا حیوانی رنج می برد، خیلی ناراحت می شوید؟

۱۲آیا اغلب درباره کارهایی که نباید می کردید و حرف هایی که نباید می زدید، نگران هستید؟

۱۳اگر تعهد کنید کاری را انجام دهید، هرچقدر هم زحمت داشته باشد، بازهم تعهد خودرا حفظ می کنید؟

۱۴آیا می توانید در یک مهمانی شاد شرکت کرده و لذت ببرید؟

۱۵آیا شما شخص زود رنجی هستید؟

۱۶آیا تاکنون کسی را برای خطایی که می دانستید مقصر واقعی شما هستید، سرزنش کرده اید؟

۱۷آیا از ملاقات افراد جدید لذت می برید؟

۱۸آیا باور دارید که طرح های ((بیمه))، مفید هستند؟

۱۹آیا احساسات شما به آسانی جریحه دار می شود؟

۲۰آیا تمام عادت های شما خوب و مطلوب هستند؟

۲۱آیا معمولا در موقعیت های اجتماعی، حضور غیر فعال دارید؟

۲۲آیا داروهایی را که ممکن است اثرات عجیب و خطرناکی داشته باشند، مصرف می کنید؟

۲۳آیا اغلب احساس بیزاری می کنید؟

۲۴آیا تاکنون چیزی (حتی یک سنجاقک یا دکمه) را که متعلق به شخص دیگری است، برداشته اید؟

۲۵آیا علاقه زیاد به گردش رفتن دارید؟

۲۶آیا از آزردن افرادی که دوستشان دارید، لذت می برید؟

۲۷آیا اغلب از احساس گناه ناراحت هستید؟

۲۸آیا در مورد موضوعی که اطلاعی از آن ندارید، صحبت می کنید؟

۲۹آیا مطالعه را به ملاقات با مردم ترجیح می دهید؟

۳۰آیا دشمنانی دارید که بخواهند به شما صدمه بزنند؟

۳۱آیا خودتان را یک فرد عصبی می دانید؟

۳۲آیا دوستان زیادی دارید؟

۳۳آیا از شوخی های عملی، که بعضی وقت ها واقعا می توانند به مردم صدمه بزنند، لذت می برید؟

۳۴آیا فرد نگرانی هستید؟

۳۵آیا در دوره کودکی، کارهایی را به شما می گفتند، فوراً و بدون غُر زدن انجام می دادید؟

۳۶آیا خود را فرد بی قیدی می دانید؟

۳۷آیا خوش رفتاری و پاکیزگی برای شما خیلی اهمیت دارد؟

۳۸آیا درمورد حوادث بد، که امکان دارد اتفاق بیفتد، نگران هستید؟

۳۹آیا تاکنون چیزی که متعلق به شخص دیگری است، شکسته یا گم کرده اید؟

۴۰آیا معمولاً در پیدا کردن دوستان تازه پیشقدم هستید؟

۴۱آیا خود را شخصی تنیده یا بسیار عصبی می دانید؟

۴۲آیا وقتی با دیگران هستید، اغلب ساکت می مانید؟

۴۳آیا فکر می کنید رسم ازدواج، قدیمی شده و باید کنار گذاشته شود؟

۴۴آیا بعضی وقت ها کمی خودستایی می کنید؟

۴۵آیا می توانید به آسانی به یک مهمانی نسبتاً کسل کننده جان ببخشید؟

۴۶آیا مردمی که به کندی رانندگی می کنند، باعث آزار و اذیت شما می شوند؟

۴۷یا درمورد سلامتی خود نگران هستید؟

۴۸آیا هرگز حرف زشت یا بدی به کسی گفته اید؟

۴۹آیا دوست دارید برای دوستان خود لطیفه و داستانهای خنده دار تعریف کنید؟

۵۰آیا اکثر کارها برای شما یکسان هستند؟

۵۱آیا در کودکی هرگز به والدین خود گستاخی کرده اید؟

۵۲آیا معاشرت با مردم را دوست دارید؟

۵۳اگر آگاه شوید که در کارتان اشتباهی وجود دارد، نگران می شوید؟

۵۴آیا از بی خوابی رنج می برید؟

۵۵آیا همیشه قبل از غذا دست های خود را می شویید؟

۵۶آیا د رگفتگو با مردم معمولاً حاضرجواب هستید؟

۵۷آیا دوست دارید در قرارهای خود، قبل از وقت حاضر شوید؟

۵۸آیا معمولاً بدون هیچ دلیل، احساس بی حوصلگی و خستگی می کنید؟

۵۹آیا هرگز در بازی تقلب کرده اید؟

۶۰آیا دوست دارید کارهایی را که سرعت عمل لازم دارند، انجام دهید؟

۶۱آیا مادرتان زن خوبی است (یا بوده است)؟

۶۲آیا اغلب فکر می کنید که زندگی خیلی کسل کننده است؟

۶۳آیا هرگز کسی را گول زده اید؟

۶۴آیا اغلب فعالیت هایی بیشتر از آنچه وقت در اختیار دارید، به عهده می گیرید؟

۶۵آیا عده ایی سعی می کنند از شما دوری گزینند؟

۶۶آیا زیاد نگران وضع ظاهرتان هستید؟

۶۷آیا فکر می کنید مردم در تأمین آینده شان با پس انداز و بیمه، زیادی وقت صرف می کنند؟

۶۸آیا تاکنون آرزو کرده اید که کاش مرده بودید؟

۶۹اگر مطمئن بودید که پیدایتان نمی کنند، از پرداخت مالیات شانه خالی می کردید؟

۷۰آیا می توانید یک مهمانی راه بیاندازید؟

۷۱آیا سعی می کنید نسبت به مردم بی ادب نباشید؟

۷۲آیا بعد از یک تجربه گیج کننده، مدت زیادی در نگرانی به سر می برید؟

۷۳آیا هرگز بر غقیده خود پافشاری کرده اید؟

۷۴آیا اغلب برای سوار شدن قطار (اتوبوس، هواپیما)، در آخرین لحظات می رسید؟

۷۵آیا از ناراحتی عصبی رنج می برید؟

۷۶آیا دوستان شما به آسانی و بدون اینکه تقصیر از شما باشد، گسسته می شوند؟

۷۷آیا اغلب احساس تنهایی می کنید؟

۷۸آیا همیشه به آنچه می گویید عمل می کنید؟

۷۹آیا گاهی دوست دارید حیوانات را اذیت کنید؟

۸۰آیا زمانی که مردم در شما و کاری که انجام می دهید، قصوری پیدا کنند، زود ناراحت می شوید؟

۸۱آیا هرگز برای رسیدن به سرکار یا وعده ملاقات دیر کرده اید؟

۸۲آیا هیجان و شلوغی زیاد در اطرافتان را دوست دارید؟

۸۳آیا دوست دارید افراد دیگر از شما بترسند؟

۸۴آیا گاهی پرانرژی و گاهی بی حال هستید؟

۸۵آیا بعضی وقت ها کارهای امروز را به فردا می اندازید؟

۸۶آیا دیگران فکر می کنند شما فرد با نشاط و سرزنده ای هستید؟

۸۷آیا مردم زیاد به شما دروغ می گویند؟

۸۸آیا نسبت به مسائل حساس هستید؟

۸۹آیا همیشه اشتباهی را که مرتکب شده اید می پذیرید؟

۹۰آیا از گرفتار شدن یک حیوان در دام، زیاد تأسف می خورید؟

 

نمره گذاری :

برای هر یک از عبارات دو گزینه ی ” بلی ” و ” خیر” وجود دارد

_ در مورد سوالات  ۲ – ۴- ۶-۸ – ۹ – ۱۱ – ۱۶- ۱۸- ۲۱- ۲۴ – ۲۸ – ۲۹- ۳۷ – ۳۹ – ۴۲ – ۴۴ – ۴۸- ۵۱ – ۵۳ – ۵۷ – ۵۹ – ۶۱ – ۶۳ – ۶۹ – ۷۱ – ۷۳ – ۸۱ – ۸۵  و ۹۰ به جواب های  بلی نمره صفر و به جواب های خیر نمره یک داده می شود و 

_ برای سایر سوالات به صورت معکوس عمل می شود یعنی به جواب های  بلی نمره  یک و به جواب های خیر نمره صفر  داده می شود .

☆ برای بدست آوردن نمره هر مولفه مطابق جدول زیر نمره های سوالات مربوط به آن مؤلفه با هم جمع می گردد.

مؤلفهسوالات مربوطه
برون گرایی۱ – ۵- ۱۰- ۱۴- ۱۷ – ۲۱ – ۲۵ – ۲۹- ۳۲ – ۳۶- ۴۰ – ۴۲- ۴۵ – ۴۹- ۵۲- ۵۶ – ۶۰ – ۶۴ – ۷۰- ۸۲ – ۸۶
 داشتن احساسات و هیجانات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم و ...
۳ – ۷- ۱۲ – ۱۵ – ۱۹- ۲۳ – ۲۷- ۳۱- ۳۴- ۳۸- ۴۱- ۴۷ – ۵۴-  ۵۸- ۶۲- ۶۶ – ۶۸- ۷۲- ۷۵ – ۷۷- ۸۰- ۸۴- ۸۸
روان گسسته گرایی۲- ۶- ۹- ۱۱- ۱۸- ۲۲- ۲۶- ۳۰- ۳۳- ۳۷- ۴۳- ۴۶- ۵۰ – ۵۳- ۵۷- ۶۱- ۶۵- ۶۷- ۷۱ – ۷۴- ۷۶- ۷۹- ۸۳- ۸۷- ۹۰
دروغ پردازی۴- ۸- ۱۳- ۱۶- ۲۰- ۲۴- ۲۸- ۳۵ – ۳۹- ۴۴- ۴۸- ۵۱ – ۵۵- ۵۹- ۶۳- ۶۹- ۷۳- ۷۸- ۸۱- ۸۵- ۸۹