اعتماد به نفس

اعتماد به نفس چیست ؟

/post-8

اعتماد به نفس به میزان علاقه، اطمینان و غروری که نسبت به خود دارید می گویند.اما همیشه افراد زیادی وجود داشته اند که به دلایل بسیاری زندگی را دو بعدی می بینند و به همین دلیل پیدا کردن توانایی های خودشان برایشان مشکل شده و زندگی برایشان بی معنی شده است.هر چند ممکن است افرادی باشند که در هیچ زمینه ای اعتماد به نفس ندارند اما معمولاً کمبود اعتماد به نفس افراد در جنبه های بخصوص هر فرد است. به طور مثال، آنها که از لحاظ ظاهر اعتماد به نفس ندارند،زندگی اجتماعی برایشان بسیار دشوار خواهد شد. این افراد تصور خواهند کرد که در مجامع عمومی کسی به آنها توجه نخواهد کرد و مجبور خواهند شد که از اول تا آخر مجلس در گوشه ای تنها بنشینند.


ده قانون شاد و موفق زیستن "۲"

/post-4

در مقاله قبل به بررسی دو قانون مهم زندگی پرداختیم، در این مقاله هم دو قانون بعدی شرح داده خواهد شد.


ده قانون شاد و موفق زیستن "۱"

/post-3

این ده قانون تعیین کننده ی همه ی چیز هایی است که در زندگی شما اتفاق می افتد. این قوانین عبارتند از: