قانون هفتم زندگی: مشکلات زندگی تمام نشدنی هستند.
زندگی قابل ساماندهی است.
 چرا خواندن این قانون الزامی است؟ برای آنکه بدانید چگونه موفق شوید و چگونه موفق باقی بمانید. بیاموزید که خودتان برنامه ریزی کنید و بی جهت به امید موفقیت ننشینید.  

به راه حل مطلوبی برسید و راهتان را ادامه دهید. این قانون به قدر همه ی شش قانون گذشته اهمیت دارد.

 شش قانون گذشته مانع از آن نمی شوند که گرفتار مشکل و مسئله نشوید. 

شما همیشه با مشکل روبه رو شده اید و همیشه هم با مشکل روبه رو خواهید شد. هرگز در زندگی تان زمانی نخواهد آمد که از خواب بیدار شوید و ببینید که دیگر مشکلی ندارید. وقتی با مسائل و مشکلات زندگی رو به رو می شوید، وحشت نکنید. به خودتان بگویید: «می توانم از پس این مشکل برآیم.» موفق ها به این دلیل که مسئله ندارند، موفق نیستند. از آن رو موفق اند که راهی برای برخورد با مسائلشان پیدا می کنند. 

 مدیر زندگی خود باشید: این بدان معناست که اگر خوب کار نکردید، نمی توانید خودتان را اخراج کنید. تنها می توانید در کاری که می کنید، بهبودی پیدا کنید. 

این قانون زندگی موضوعش همین است،  باید بیاموزید که چگونه بر زندگی خود مدیریت کنید. همیشه باید تلاش کنید تا زندگی بهتری داشته باشید. و راه بهتری برای حل مشکلاتتان پیدا کنید. هرگز در زندگی برنده ای نیست که بدون تلاش به جایی رسیده باشد.

● شما مدیر زندگی خود هستید. مدیریت موفق به مهارت احتیاج دارد.

● جای قدرت اراده کوتاه مدت را با برنامه بلند مدت تغییر بدهید.

● برای زندگی خود پروژه هایی درنظر بگیرید.
● برنامه و هدف خاصی ایجاد کنید و بدانید که موفق خواهید شد
در زیر نمونه هایی از تصمیمات مهمی آمده که ممکن است شروع خوبی برای شما به حساب آید:

ـ ازافرادی که در موقعیت پایین تری از من قرار دارند، سوء استفاده نمی کنم و آنها را مورد تمسخر قرار نمی دهم.
ـ درحالت بد از نظر "روحی ـ روانی" کار مهم انجام نمی دهم.
ـ دیگران را مسئول نقایص و مشکلات خود نمی دانم.
ـ برخوردی محترمانه ومتین با افراد دارم.
ـ با شور و شوق زندگی می کنم.
ـ از ذهن و جسم خود، استفاده نیکو می برم

ـ چیزی را که متعلق به من نیست بر نمی دارم.
یادتان باشد، اینها تعهدات ساده ای نیستند که قبول کرده اید. اینها اصول مهمی هستند که به اداره ی زندگی شما همواره کمک کرده است.
ـ اگر تصمیم دارید شخصیت خودرا رشد دهید؛ راه ها وشگردهایی را به کار گیرید که به کمک آن بتوانیدکمبودهای شخصیتی خود را برطرف سازید.
ـ اگر نمرات بهتری می خواهید باید روی «برنامه ریزی» کارکنید.
اگر دوست دارید، دوست ورفیق بیشتری داشته باشید؛ باید روشهای ویژه ای اتخاذ کنید؛ تا زندگی اجتماعی بهتری داشته باشید.

تغییرات به تدریج اتفاق می اُ فتد؛ ولی لازمه ی تغییر، پایداری و پشتکار  است.کارهای بزرگ انجام می شود؛ نه از طریق قدرت، بلکه  پشتکار

قانون هشتم زندگی: ما به مردم می آموزیم چگونه باما رفتار کنند.
(اگر ادای موش را درآوری ، گربه تو را خواهد خورد.)
چرا باید این قانون را بیاموزیم؟

 برای آن که در رابطه هایتان کنترل کننده باشید، نه شکوه کننده. باید یاد بگیرید با هرکس درزندگی بحث و مذاکره کنید؛ تا برخوردی را که شایسته آن هستید، دریافت کنید. مردم شمارا براساس رفتاری که از خود نشان می دهید؛ مورد قضاوت قرار می دهند؛ وتصمیم می گیرند ، شما چه می توانید به آنها عرضه کنید و آنها چه می توانند به شما بدهند.

 اگر حاضرنشوید به جای بهترین ها چیزی قبول کنید؛ پس بهترین ها نصیبتان می شود. سعی کنید آن طور که دلخواه شماست، زندگی کنید. اگر به رفتار کسی مطابق میل و علاقه او پاداش بدهید، احتمالأ همین رفتار را مجددأ از او خواهید دید. اگر به رفتار دیگران برخلاف میل آنها پاسخ بدهید، بعید است که دوباره آن رفتار را از او ببینید.

منصفانه نیست از دیگران انتظار داشته باشید با شما رفتاری بکنند که خودتان آن رفتار را در حق خود لحاظ نمی کنید.

 توجه داشته باشید، آنچه با یک دست می دهید، با دست دیگر پس می گیرید. نباید انتظار داشته باشید آن چیزی را که شخصأ به خودتان نمی دهید، دیگران به شما بدهند.
● مردم با توجه به شیوه ای که خودتان را به دنیا عرضه می کنید، با شما رفتار می کنند.
● دیگران شما را امتحان می کنند تا بدانند چگونه می گذارید آنها با شما رفتار کنند.
● می توانید اختیار دار امور زندگی تان باشید. می توانید به دیگران  بیاموزید که چگونه با شما رفتار کنند.

● با خود به درستی رفتار کنید تا دیگران هم انگیزه ای پیدا کنند تا با شما آن طور که مایلید، رفتار کنند.