قانون نهم زندگی: در بخشش قدرت زیادی نهفته است. بخشودن نشانه قدرت است.
چرا باید این قانون را مطالعه کنیم؟

 برای رهایی یافتن از خشم، نفرت و تلخی که نتیجه ی رفتار بد دیگران است ، بخشش را با خود تمرین کنید. وقتی چیزی یا شخصی شما را می رنجاند، این کاملاَ طبیعی است؛ درد و مرارت ناشی از این رنجش تا مدتها باقی می ماند. می تواند روزها، هفته ها، ماهها وحتی سالها دوام داشته باشد. 

می تواند از میزان اعتماد به نفس شما بکاهد و روی باورها و احساساتتان اثر بگذارد. بدون شک در زندگی تان مرتکب اشتباهاتی شده اید و در این تردیدی وجود ندارد. 

ممکن است از چیزهایی عصبانی باشید و حق دارید عصبانی شوید یا رنجشی را به دل بگیرید.

 ممکن است بگویید:«دیگران با من چه کرده اند. آنها با من رفتار ظالمانه ای داشته اند. مرا بی جهت متهم کرده اند. به من تهمت زده اند. مرا به خاطر کارهایی که نکرده ام سرزنش کرده اند.»  

کاملأ طبیعی است که از خود واکنش منفی  نشان دهید.  خشم هیجان طبیعی بشر است. همین طور رنجش.

 خشم نه تنها موجب درد می شود؛ بلکه موجب درد مجدد می شود. 

رنجش، نفرت، خشم، نومیدی و تلخ کامی، برخی از جدی ترین تجربیاتی است که در زندگی کسب می کنید. آنها به قدری قوی و موثرند که وقتی در حال حاضر اتفاق می اُفتند، شخصیت شما را تغییر می‌دهند، شما را به کلی دگرگون می سازند و سایر احساسات و هیجانات را تحت الشعاع خود قرار می دهند. اگر با شما بدرفتاری شده است. باید این را احساس کنید و موضوع را مطرح نمایید. 

لازم است کسی را که باید اصلاح شود، اصلاح کنید. اما بعد از آن هم لازم است که خشم خود را رها کنید تا دست از سرتان بردارد . 

بهترین کاری که می توانید بکنید این است که ببخشایید و عفو کنید. 

وقتی کسی را می بخشید، شاد می شوید به این نتیجه می رسید که کینه و کدورت به دل گرفتن، شما را بیشتر ناراحت می کند و بخشودن به شما احساس بهتری می دهد. توجه داشته باشید:

«خوب زندگی کردن بهترین انتقامهاست.
«دشمنانتان را ببخشید، اما نام آنها را هرگز فراموش نکنید

زمانیکه فردی را می بخشید، به جای او، شما رشد می کنید و شکوفا می گردید. شما متوجه می شوید کینه به دل گرفتن، طبیعی است. ولی غلبه بر کینه به مراتب بهتر و نیکوتر است. این بخشش فقط به شما ارتباط دارد؛ نه کسی که به شما صدمه زده است.

منظور این نیست که نزد فردی که به شما صدمه زده بروید؛ و بگویید «تو را بخشیدم» مهم نیست که افراد بدانند، بخشیده شده اند ، یا حتی اعتراف کنند به شما صدمه زده اند؛ شما تنها کسی هستید که باید در مورد این بخشش بدانید. چون این چیزی است که در درون شما اتفاق می اُفتد.

بخشش را به عمل تبدیل کنید: برای اینکه به طور واقعی از هیجانات منفی رها و آزاد شوید؛ باید واقعی ببخشید. 

پنج گام است که شما در صورت دنبال کردن آنها، موفق می شوید خود را از هیجانات منفی، رها سازید:
ـ درقلبتان و ذهن خود به جست وجو بپردازید؛ و همه ی افرادی را که به عقیده ی خودتان، سرتان کلاه گذاشته اند؛ یا آن چنان شما را آزرده اند که قلبتان سرشار از هیجانات منفی شده، را شناسایی کنید و نام آنها را یکی یکی بنویسید.

ـ با ذکر جزییات بنویسید که آنها چه صدمه ای به شما زده اند؟
ـ چه چیزی است که شما باید ببخشید تا از هیجانات منفی، رها شوید.
ـ اکنون جملاتی را بنویسید که باید به خود بگویید؛ تا آزادی حاصل از بخشش، را تجربه و حس کنید.
ـ پس از رهایی از افکار منفی، که مدت ها شما را در بند و زندان این فرد  نگاه داشته بود چه احساسی دارید؟قانون دهم زندگی: باید هدفتان را بشناسید، تا بتوانید آن را دنبال کنید.
چرا باید این قانون را بدانید؟ 

برای آن که  دقیقاَ و آشکارا بدانید از زندگی چه می خواهید ، و جراَت پیدا کنید؛ و مقدمات لازم برای رسیدن به هدف را فراهم آورید.

 برندگان در زندگی کسانی هستند که دقیقأ می دانند چه می خواهند. می توانند خود را ببینند و تجسم کنند که به خواسته خود رسیده اند. می توانند خود را شاد و خوشبخت ببینند.

 اگر نمی دانید چه می خواهید. چگونه می توانید تصور کنید که به خواسته خود می خواهید برسید؟ باید بسیار دقیق باشید. چون اگر ندانید می خواهید به کجا بروید، ممکن است به آنجا نرسید. شمار کثیری از مردم سالها تلاش می کنند تا به خواسته خود برسند، و بعد وقتی به خواسته خود می رسند، می بینند این ابدأ آنجایی نیست که دوست داشتند به آن برسند و آنها در مسیر اشتباه حرکت کرده اند. و در نتیجه همه تلاش های گران قدر خود را از دست داده اند. 

شما باید دقیقأ بدانید که چه می خواهید، و بعد در راستای دستیابی به آن به حرکت درآیید.

افراد برنده می دانند از زندگی چه می خواهند. شما چه طور؟