۱) اشتباه کنید

بسیاری از تردیدها در زمان تصمیم گیری ناشی از ترس اشتباه کردن است.ترس از اینکه نکند اشتباه کنم گاهی چنان ذهن را فلج می کند که انسان تمام توانایی های خودش را برای حل مسائل انکار می کند.

باید پذیرفت زندگی مجموعه یی از تجربه هایی است که از راه آزمون و خطا به دست می آید و اشتباه کردن، نقطه آغاز اشتباه نکردن است.
به خودتان اجازه بدهید تصمیم بگیرید و اگر اشتباه کردید ، باز به خودتان اجازه بدهید صاحب تجربه ای تازه در زندگی شوید.

۲) هزینه کنید

اشتباه کردن هزینه دارد آن را بپردازید. وقتی به خود حق اشتباه کردن می دهید به این نیز بیندیشید که هر اشتباه هزینه ای دارد که شما و گاهی دیگران آن را می پردازید.

  وقتی جنسی را خریداری می کنید ، غالبا قبل از دریافت جنس یا قبل از اینکه مطمئن شوید آن را دریافت می کنید، مبلغی نمی پردازید؛ پس شما می توانید اشتباه کنید و هزینه اش را بپردازید اما حتماً دقت کنید درس آن اشتباه را گرفته باشید و گرنه متضرر خواهید شد. 

به خاطر داشته باشید هزینه هر قدر کوچک هزینه گزافی است اگر در مقابلش چیزی دریافت نکرده باشید.

۳) دنبال مقصر نگردید

هر تصمیمی منجر به عواقب و نتایجی چه مثبت و چه منفی خواهد بود که مسوولیت مستقیم آن با تصمیم گیرنده است. به گردن این و آن انداختن و دنبال مقصر گشتن در اغلب موارد بیهوده ترین کار است.

 ما نیازمند مقصر نیستیم، نیازمند تصمیم درستیم.

۴) اطلاعات جمع کنید

بعد از راهکارهای فوق جهت قدرت تصمیم گیری، مرحله بعدی گام هایی جهت درست تصمیم گرفتن است. تصمیم گیری درست منوط به گردآوری اطلاعات و پردازش صحیح آنهاست.

 تمام منابع اطلاعاتی را در زمینه یی که می خواهید تصمیم گیری کنید جمع آوری کرده و با پردازش صحیح آنها تصمیم بگیرید.

۵) دقیقاً مشخص کنید چه می خواهید

گاهی ترس ها و تردید ها ناشی از این است که دقیقاً نمی دانیم منتظر چه نتیجه یی هستیم. قبل از هر انتخابی آنچه را که می خواهید ، برای خود تعریف کنید و بر روی آنچه می خواهید متمرکز شوید.

۶)موقع ناراحتی تصمیم نگیرید

این زنگ خطر جدی تصمیم گیری ها است. گاهی فشار ناشی از اهمیت انتخاب ها و ارزش آن به حدی ناراحت کننده است که فرد برای رهایی از این فشار دم دست ترین تصمیم را اتخاذ می کند. 

بدانیم گاهی ساده ترین و دم دستی ترین تصمیم ها، درست ترین تصمیم ها نیست. 


۷) بپرسید

درخواست مشاوره از کسانی که مانند شما در زیر فشارهای ناشی از انتخاب کردن نیستند می تواند راهکار مناسبی باشد ، اما به خاطر داشته باشید تنها با افراد دارای صلاحیت لازم مشاوره داشته باشند.

 به یادمان باشد دنبال کسی نباشیم تا عواقب شکست احتمالی آینده را به دوش آن بیندازیم. 

دیگران به ما اطلاعات می دهند ما را از نظر خود برخوردار می کنند و گاهی نیز ما را زیر فشار می گذارند،  اما در نهایت آن کسی که تصمیم می گیرد خود ما هستیم.

۸) اجرا کنید

تصمیمات تنها زمانی ارزش و تاثیر واقعی خود را نشان می دهند که به اجرا گذاشته شوند. 

به جرات می توان گفت تنها ملاک صحت یا عدم صحت یک تصمیم بعد از به اجرا درآوردن آن روشن می شود. 

بنابراین در وهله اول تصمیماتی بگیرید که شدنی باشد و در مرحله دوم آن را به اجرا درآورید.

۹) تصمیمات دوگانه نگیرید

 تصمیمات دوگانه ، می تواند عاملی شود تا از اجرای هر تصمیمی بازبمانیم و بدین ترتیب فرصت های طلایی زندگی را بین دو کفه ترازو که ظاهراً با هم برابرند از دست بدهیم. 

تنها کمک تصمیمات متعارض این است که می توانیم سال ها بر سر دوراهی ها بمانیم و کاری نکنیم. 

این اعتقاد درست نیست که وقتی نمی دانید کدام یک را انتخاب کنید راحت ترین کار این است که هیچ کدام را انتخاب نکنید.

۱۰).... نقطه چین ها همیشه می تواند سرشار از تصمیم هایی باشد که تنها متعلق به شماست
راه زندگی شما در عین شباهت به زندگی سایر انسان ها به شما تعلق دارد و گام دهم گام ویژه خود شماست.

 هیچ گاه فرصت تجربه های تازه را از زندگی خود نگیرید.
کودکان وقتی به دنیا می آیند نه می توانند راه بروند و نه می توانند حرف بزنند و این اشتباه است اگر فکر کنیم کودکان راه رفتن را طی زمان می آموزند چرا که کودک نوپا، راه رفتن را طی افتادن ها و زخمی شدن ها می آموزد.

هیچ کودکی تا به حال تصمیم نگرفته چون زمین خورده، زخمی شده و گریه کرده دیگر راه نرود.

افتادن ها، گاه زخمی مان می کنند اما همین زخم ها تضمین کننده جاده هایی است که در آینده به سلامت طی خواهد شد.