آزمونهای روانشناختی

پرسشنامه شخصیت آیزنک فرم بزرگسال EPQ

/post-43

پرسشنامه زیر  شامل شامل سؤالاتی درباره طرز رفتار ، کردار و احساسات شما است . هیچ یک از این سؤالها جواب صحیح یا غلط ندارند.  هر سؤال را به دقت بخوانید ، درباره معنای دقیق سوال ها زیاد فکر نکنید، اولین واکنش به سوال معمولا بهترین پاسخ است، پس زود تصمیم بگیرید  "جواب شما در مقابل سؤال مزبور بلی است یا خیر "، سپس آن را در برگه علامت بزنید.  خواهشمند است هیچ سؤالی را نخوانده و بی جواب رها  نکنید.


پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

/post-40

ین پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید . هر جمله را به دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با علامت (*) مشخص کنید . توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد . سعی کنید حتی الامکان از پاسخ به مورد " نه موافق و نه مخالف" خودداری کنید و فقط وقتی این مورد را علامت بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله کاملا شک و تردید داشته باشید .


آزمون افسردگی بک

/post-39

در این پرسشنامه 13 گروه سوال وجود دارد و هر گروه بیان کننده حالتی در فرد است . عبارت های هر گروه را به دقت بخوانید سپس عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند، یعنی آن چه را که در زمان اجرای تست احساس می کنید. سپس دور عدد مقابل آن عبارت یک دایره بکشید.