۱. سرکوب کردن خشم به این صورت که فرد خشم خود را به فراموشی سپرده و یا آن را در خود فرومی‌ریزد.

۲. جابجایی خشم که فرد در آن خشم را به فرد دیگری که مقصر ماجرا نیست و یا یک شی‌ء یا حتی یک حیوان منتقل می‌کند.

3. کنترل خشم که فرد سعی می‌کند خشم خود را به‌درستی مدیریت کرده و آن را کنترل کند.

4. گریستن که فرد انرژی خود را با گریه کردن تخلیه می‌کند. این نوع بیشتر در خانم‌ها وجود دارد.

5. پاسخ قاطعانه که در آن فرد عصبانی خشم خود از دیگران را به‌صورت شفاف قاطعانه و مؤدبانه به آن‌ها می‌گوید.

6. خشم منفعلانه یا مخفیانه ، که در آن فرد خشمگین جرأت ابراز خشم به‌صورت مستقیم را ندارد ، اما با انجام کارهایی به‌صورت غیرمستقیم این خشم را بروزمی دهد؛

 مثلاً به غیبت کردن و پشت سر گویی از فردی که از دست او عصبانی شده می‌پردازد و یا دیگران را تحریک می‌کند تا روابط دوستی خود را با آن شخص قطع کنند. دانش‌آموزی که دست معاون مدرسه خشمگین شده و پس از تعطیلی مدرسه با کلیدی که کاربرد آن بازکردن درب منزل است یک خط یادگاری بر روی خودروی معاون بیچاره می‌نویسد.(این مدل ابراز خشم در کشور ما بسیار متداول است🤪٬هرچند در برخی مناطق پنچر کردن خودرو معلم و معاون نیز گزارش‌شده است🥴!)