مخاطب با توهین وبی ادبی می‌خواهد خشم خود را تخلیه کند؛اما در این فضا که همه‌چیز مجازی است چطور افراد این‌گونه خشمگین شده و پرخاشگری می‌کنند؟ چند دلیل برای این مسئله وجود دارد که به آن‌ها می‌پردازیم:

تخلیه هیجانات
یکی از علت‌های پرخاشگری در فضای مجازی این است که افراد به دنبال تخلیه هیجانات خود هستند ، و چون در این فضا هر طوری که بخواهند می‌توانند این کار را به انجام رسانند و هیچ‌کسی هم نمی‌تواند به آن‌ها اعتراض کند(البته کسی آن‌ها را نمی‌شناسد که بخواهد این کار را انجام دهد) همین مسئله سبب می‌شود این فضا به مکانی برای تخلیه هیجانات آنان تبدیل شود. 

یکی دیگر از علت‌ها نیز این است که افراد احساس می‌کنند پیج آن‌ها (صفحه‌ی شخصی در فضاهای مجازی) به‌مانند یک چهاردیواری است که حق‌دارند در آن هرطورکه بخواهند رفتار کنند و همین سبب می‌شود راحت‌تر از فضای واقعی در آن دست به پرخاشگری زده و خشم خود را بروز دهند.

این نوع ابراز خشونت‌ها در فضای مجازی پیامدهایی را نیز در پی دارد:

ارتباطات در این فضا به دلیل آنکه کیفیت ارتباطات در دنیای واقعی را ندارد سبب می‌شود احساسات به‌درستی ابراز نشود، که این مسئله باعث می‌شود افراد ارتباطات خود در دنیای واقعی را به‌مانند ارتباطات موجود در این فضا دانسته و همین مسئله سبب بروز مشکلاتی در ارتباطات واقعی آنان شود. ردوبدل کردن تصاویر و فیلم‌های خشونت‌آمیز مانند تصاویر سربریدن‌ها و قتل و غارت‌ها در این فضا سبب می‌شود کم‌کم حساسیت این مسائل از بین رفته و این نوع رفتارها عادی جلوه‌گر شود.
حتی سبب می‌شود افراد از آن‌ها الگوبرداری کرده و با یادگیری از آن‌ها به انجام آن‌ها در جامعه بپردازند. 

این یعنی فضایی فراهم‌شده که در آن افراد به یادگیری کارهای خشونت‌آمیز و گفت‌وگوهای خشن پرداخته و به تکرار آن‌ها در جامعه بپردازند.

 انتشار اخبار و شایعات در فضای مجازی سبب می‌شود افراد دچار بدبینی شده و دائماً احساس کنند که اطرافیان آن‌ها درصدد خیانت و تخریب آن‌ها هستند که همین مسئله امید آن‌ها برای ساختن زندگی و پیشرفت را نابود می‌کند.
اقدام
1. سعی کنید ساعات ابتدایی روز به شبکه‌های اجتماعی سر نزید.
2. عضویت خود در کانال‌ها و گروه‌هایی را که اخبار منفی و خشونت‌آمیز منتشر می‌کنند لغو کنید.
۳. از انتشار اخباری که از صحت آن‌ها اطمینان ندارید، پرهیز کنید.