1- تصور کنید الان می‌خواهید کاری را انجام دهید ولی انگیزه و حس و حال آن را ندارید.

2- کاری را از گذشته‌هایتان به خاطر بیاورید که شبیه‌این مورد بوده و آن را با موفقیت و اعتماد به نفس بالا و با انگیزه انجام داده‌اید. موفقیت را کامل تجسم و حس کنید.

3- اگرموردی به ذهنتان نمی‌آید وفراموش کرده‌اید، به همین کاری که می‌خواهید انجامش دهید فکر کنید.

 تصور کنیدکه موفق شده‌اید ودر قله پیروزی قرار دارید. ببینید چه احساسی دارید.

4- خاطرات را با جزییات هر چه تمام‌تر از نظر رنگ، صدا با بکارگیری حواس پنجگانه تان و احساس درونی تان،  به‌یاد بیاورید.

5- حالا که احساس خوبی پیدا کردید دست راست‌تان را مشت کنید و بالا ببرید و بگویید: 

 همین الان اینکار را انجام می‌دهم

این سمبل برای ما نشان دهنده احساس خوب است.

هر زمان که انگیزه انجام کاری را نداشتید این تمرین را بارها و بارها انجام دهید تا ملکه ذهنتان گردد.