کاریزما

چطور با داشتن شخصیت کاریزماتیک ، افراد را جذب خود کنیم؟

/post-61

ساده‌ترین تعریفی که می‌توان از کاریزما ارائه داد توانایی تحت تأثیر قرار دادن دیگران است. بخش اعظم این توانمندی اکتسابی است و در بستر ارتباطات بین فردی و ارتقا مهارت‌های فردی به وجود می‌آید.  مهارت‌های مرتبط با کاریزماتیک بودن شامل کارهای ساده‌ای است که با تمرین و استمرار به بخشی از ویژگی‌های شخصیتی شما تبدیل می‌شوند و آن موقع است که شما نیز صاحب تیپ شخصیت کاریزماتیک می‌شوید.