پرخاشگری

پرخاشگری در فضای مجازی

/post-12

فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آن‌قدر در زندگی ما جابازکرده که درباره‌ی هر موضوعی که بحث می‌شود باید در آن بخشی را به این فضا اختصاص داد. کامنت هایی (نظرات) که در این فضا ردوبدل می‌شود گاهی حاوی واژه‌هایی است که نشانگر خشم مخاطب می‌باشد.