مهارت های دوست یابی

آموزش مهارت های دوست یابی به کودکان

/post-56

مهم‌­ترین روابط اجتماعی کودک روابط او با دوستانش است. هرچند که بسیاری از کودکان پیش دبستانی با دوستانشان غالباً روابط با ثباتی ندارند و مشخصه دوستی آنان صرفا هم‌بازی بودن است . براي كودك آسان است كه در محيط خانه پر شور باشد چرا که با وجود والدين خود احساس امنيت وافری می‌كند. اما  در محيط مدرسه، در جمع دوستان  و همكلاسی­‌ها ممکن است او تایید نشود یا حتی مورد بی اعتنایی و انتقاد قرار بگیرد. بعضی از كودكان به طور ذاتی خجالتی و ساكت هستند. آن‌­ها در اين دوران عقب ‌نشينی می‌كنند و مهم است كه آن‌ها را از خلوت خود بيرون بكشيم و به آن­‌ها كمک كنيم برای جلب احترام ديگران، با همسالان خود ارتباط برقرار كنند. دوست‌یابی کودکان و گوشه گیر نبودن او در رابطه با همسالانش، به رشد اجتماعی و عاطفی وی بسیار کمک می‌کند.