ذهن آگاهی

تکنیکهای رسیدن به ذهن آگاهی (Mindfulness)

/post-70

در دنیای شلوغ امروزی ، ذهن ما  مدام از موضوعی به موضوعات دیگر می‌رود . اگر ذهن شما هم یکسره از این شاخه به آن شاخه می‌پره ، یا اگر توجهتان بیشتر درگیر خاطرات و وقایع گذشته است و یا  نگران اتفاقاتی هستید که ممکنه در آینده بیفته ، همینطور اگر روی کاری که در حال انجامش هستید، تمرکز لازم را ندارید یا  افکار و احساساتتان پراکنده می‌شوند و باعث می‌شوند شما احساس استرس، مورد تهدید واقع شدن و گاهی اضطراب شدید کنید، چاره حل مشکلتان تمرین  ذهن آگاهی  است.