باورهای مخرب

باورهای تخریب کننده

/post-35

برای داشتن احساسات مثبت، علاوه بر کنترل فکر بهتر است باورهای مخرب خود را شناسایی کنید . باورهای مخرب در قالب‌های زیر خلاصه می‌شود: