ازدواج موفق

چه مهارتهایی برای داشتن یک ازدواج موفق لازم است؟

/post-55

شما موظفید با ازدواج ، از خانواده اولیه تان جدا شوید ( دید و بازدید بیش ازحد، اقامت بسیار طولانی در منزل والدین، تلفن مکرر، پیشنهاد و توصیه گرفتن غدقن است).و به همسرتان حس ما بودن بدهید. با روشهای مدیریت تعارض (یعنی خشم ، تعارض و اختلافات را با مهارت حل مساله کردن) به زندگیتان رنگ و بوی آرامش بدهید.
علائق مشترک و متقابل را با همسرتان در  میان بگذارید ونشان دهید که به همسرتان علاقه مند هستید و به او توجه می کنید.