چهار مهارت مدیریت تعارض زناشویی :

1. اگر اضطراب دارید ۱۵ دقیقه را برای گفتگو پیرامون آن اختصاص دهید.
2. اوقاتی را برای تمدد اعصاب و آرامش اختصاص بدهید.

3. گوش کنید👂 ( همدلی ، قدر دانی ، تمرکز روی مشکلهای فردی).
4. به شریک زندگیتان بها دهید (من می توانم بفهمم... ، رفتار شما ارزشمند بود ، متاسفم که این کار انجام دادم) .

عوامل تخریب کننده ازدواج :

۱ – انتقاد کردن :

حمله به شخصیت فرد که با سرزنش همراه است ، تفاوت گلایه با انتقاد این است که گلایه بر عمل خاص تاکید می کند اما انتقاد سرزنش آمیز تر و کلی تر است و با برچسب هایی مانند:  شما همیشه... یا شما هیچوقت… همراه است.

۲ – تحقیر کردن: 

تحقیر یعنی توهین به شریک زندگی که همراه رفتارهای کلامی یا غیرکلامی است که حاکی از بی احترامی است. این رفتار می تواند شامل توهین ، لقب گذاشتن و …باشد ) .

۳– حالت تدافعی داشتن:

این رفتار خطر ناک است و خود عامل تشدید مشکل است. شامل انکار مسؤلیت مثل : من این کار انجام ندادم ، عذر خواهی کردن، نادیده گرفتن حرفهایی که شریک زندگیتان می زند، گلایه و شکایت مثل: خوب منم مثل تو، برگرداندن نگاه یا چهره، نالیدن یا نق زدن).

۴- احداث خندق:  

ایجاد فاصله عمیق بین خود و شریک زندگیتان  ( اجتناب از برقراری ارتباط با او، ایجاد تنش در محیط خانه )مهارتهای زناشویی در برقراری ارتباط با همسر :

1.مهارت خود آگاهی:

2. توجه به شریک زندگیتان و نحوه صحیح شنونده فعال بودن

3.  انتخاب سبکهای ارتباطی

۴– مهارت حل تعارضات و بر نامه ریزی برای مشکلاتاولین مهارت زناشویی : مهارت خود آگاهی

۱ – استفاده از چرخه خود آگاهی شامل : 

۲ – حرف زدن با خود :

شما از خود می پرسید چه اتفاقی افتاده  که حالتان را بد کرده و الآن چه اتفاقی دارد می افتد ..

۳ – مهارتهای حرف زدن با همسرتان را تقویت کنید :

احساساتتان را توصیف کنید -  افکارتان را بیان کنید - احساسات خود را با همسرتان در میان بگذارید - خواسته هایتان را بیان کنید .

دومین مهارت زناشویی : مهارت توجه به همسرما حصل مهارتهای گوش دادنبیانگر این فکر است که :  ” من… به شما…توجه می کنم” است.
استفاده از مهارتهای گوش دادن موجب کاهش سؤتفاهمها می شود .

چه عواملی گوش دادن را غیر موثر می کند؟

_ توجه ناکامل همسران به یکدیگر
_قضاوت همسر حین مکالمات او
_ رفتار تند و واکنشی ( مبتنی بر احساس و هیجان باشد)
_ انقطاع صحبتهای همسر ( با اظهار نظر یا سؤال کردن یا…)
_ ترس از بیان اطلاعات بیشتر
_ کمبود وقت از نظر شما 
_ ترس از تغییر احتمالی شما


 

سبکهای حل اختلاف در زناشویی

۱- سبک اجتنابی:

در این سبک زوجها از کنار موضوع عامل اختلاف نظر می گذرند ، یا آن را نادیده می گیرند.در نتیجه موضوع حل نشده باقی می ماند و زوجین نسبت به یگدیگر بلاتکلیف می ماند .

 

۲ – سبک ترغیب :

بعضی از زوجها تلاش می کنند دیگری را ترغیب کنند که مسئله را به نحوی حل و فصل کند و حل مسئله را به عهده دیگری می گذارند و نظر خود را نمی گویند. پیامد آن : بالاخره یکی از زوجها موضوع را حل و فصل می کند ولی همیشه احساس می کند که مورد سوء استفاده واقع شده است .


۳ – سبک نزاع :

در این سبک هیچکدام تسلیم نشده و اختلاف شدید می شود و بتدریج به جر وبحث شدید تبدیل می شود .نتیجتا بالاخره یکی از زوج ها کنار می آید  ولی دچار یک خشم درونی می شود که سعی می کند به شکلهای مختلف و در گوشه و کنار زندگی در ارتباط با همسرش آن را نشان می دهد . در ظاهر مسئله حل شده و یکی فاتح است اما در باطن خشم و کینه ای بوجود آمده است که مسائل زناشویی را در ارتباط با خود قرار خواهد داد و در دراز مدت هر دو بازنده  هستند .


۴- سبک بلا تکلیفی:

در این سبک زوجها راجع به راه حلها بحث می کنند و بدنبال راه حل می گردند اما هیچگاه به جواب نمی رسند و خود را ملزم به حل مسئله به صورت هماهنگ نمی دانند .پیامد سبک بلاتکلیفی : مشکل همیشه به جای خود باقی است.


۵ – سبک مصالحه (سازش):

در این سبک از طریق سبک و سبک سنگین کردن موضوع به راه حلهایی می رسند و سعی می کنند به یکدیگر امتیازاتی بدهند و از هم امتیازاتی بگیرند تا تعارض را حل کنند. پیامد: در این سبک هیچکدام رضایت کامل ندارند و احساس آرامش نمی کنند چون مجبور شده اند جهت حل تعارض علیرغم میل باطنی خود امتیازاتی بهم بدهند .


۶ – سبک همکاری و انطباق:

در این سبک با یکدیگر توافق می کنند . با هم بدنبال یافتن و ابداع راه حل می گردند. نگرش “ من هم برای خود و هم برای تو نیز اهمیت قائل هستم” ایجاد می شود و بدان نیز عمل می کنند .

 در این سبک هیچکس بد نبال مقصر نیست.  در این سبک زوجین با هم همدل اند و احساس آرامش می کنند .

بعنوان مثال :اگر تو بیکار شدی فقط مشکل تو نیست، مشکل من ، مشکل شما و مشکل خانواده ماست .
من هم مانند تو نگران وضعیت ایجاد شده هستم.