اختلالات خلقی

اختلالات خلقی

/post-71

خلق به چه گفته می شود و اختلالات خلقی  چیست؟ شاید برایتان پیش آمده که یک روز صبح که از خواب بیدار شوید و حال و حوصله انجام هیچ کاری را نداشته باشیدو این مسئله تا چند ساعت و یا حتی چندین روز هم طول بکشد. یعنی حوصله ندارید یا به اصطلاح خلق تان پایین است و شما علت آن را نمی دانید. در واقع خلق به تون هیجانی درونی گفته می شود که روی رفتار ما تاثیر می گذارد و ممکن است ساعتها یا روزها ادامه داشته باشد، بر خلاف احساس که ممکن است فقط چند دقیقه طول بکشد. احساسات، مانند غم یا شادی معمولا به علت خاصی بر می گردند.