هدف گذاری

هدف گذاری و انگیزش ، چگونه زندگی ما را می‌سازند؟

/post-62

 بسیاری از ما مرز بین انگیزه و هدف گذاری را به درستی تشخیص نمی‌دهیم. از همین روی است که هدف خود را به درستی مشخص نکرده‌ایم ، اما فکر می‌کنیم مشکل‌مان بی انگیزگی است.هدف گذاری در زندگی اهمیت زیادی دارد. تفاوت بین افراد موفق و ناموفق در  رسیدن یا نرسیدن به آنها است. آدمی موفق می‌شود که اهداف مناسب ، اهدافی که طبق توان خود است و سبب شاد بودن در زندگی و ایجاد انگیزه می‌شود، را تعیین کند.  پیشنهاد می‌کنم  اهداف خود را نوشته و برایشان برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت کنید و سپس متعهد به انجام آنها شوید تا بتوانید در زندگی کاری و شخصی مثل سایر افراد موفق شویددر نظر داشته باش که هیچ کس مانند شما نمی‌تواند به خودتان کمک کند پس برای موفقیت و پیشرفت خودتان تلاش کنید.