مهارت همدلی

مهارت همدلی

/post-47

تحقیقات نشان می‌دهد که مغز ما نسبت به همدلی سخت‌گیر است. زمانی که ما فردی را ازنظر شخصی و اجتماعی می‌شناسیم و می‌فهمیم که چه احساسی دارد، می‌توانیم به او نزدیک‌تر شویم؛ اما این بدان معنا نیست که با فکر و نظر او موافق باشیم ، بلکه فقط برای اینکه تا حدودی می‌توانیم مسائل را از منظر او ببینیم.