مهارت مقابله با مشکلات

مهارت مقابله با مشکلات و نگرانی‌ها

/post-28

آرامش واقعی زمانی به دست می آید که بتوانیم بدترین حادثه و نتیجه را بپذیریم. حساب امروز و فرداهای خودرا از هم جدا کنیم. یادمان باشد فردایی که هنوز نیامده را در کار امروزمان دخالت ندهیم  ؛ پس تمام تلاش خود را برای گذراندن امروز، به بهترین شکل بکار بگیریم.