مهارت ارتباطی

مقدمه ای بر اصول برقراری ارتباط موثر

/post-16

هریک از ما یک سبک ارتباطی منحصربه‌فرد داریم.برخی از افراد پرحرف و برون‌گرا هستند درحالی‌که دیگران ساکت و درون‌گرا هستند. برخی رک هستند درصورتی‌که دیگران کمتر نظرات خود را در جمع مطرح می‌کنند یا برخی دیگر رسمی و خشک هستند ، درصورتی‌که سایرین غیررسمی هستند و دوست دارند به اصل مطلب پردازند. بنابراین این سبک‌های مختلف ارتباطی چه تأثیری در محل کار ما بر جای می‌گذارند؟