زوج درمانی

دنیای عشق و دنیای حقیقی

/post-23

تجربه‌ی عاشقی حس و حال عجیبی دارد.ذهن ما از لحاظ عاطفی و احساسی درگیر می‌شود، قبل از خواب به فکر یکدیگر هستیم و وقتی‌که بیدار می‌شویم او اولین کسی است که به ذهن ما می‌رسد.