زندگی با فرد خودشیفته

زندگی با فرد دارای اختلال شخصیت خودشیفته

/post-59

کسانی که دچار این اختلال روانی هستند دربارهٔ خودشان بزرگنمایی و اغراق می‌کنند. بر خلاف باور بیش‌تر مردم، کسانی که دچار خودشیفتگی هستند از اعتماد به نفس پایین و احساس حقارت رنج می‌برند و به نوعی از تعریف و تحسین دیگران تغذیه میکنند و اگر مورد تحسین دیگران قرار نگیرند اندوهگین یا خشمگین می‌شوند. آن‌ها خود را برتر از دیگران می‌پندارند و احساس همدلی نسبت به دیگران ندارند. به همین خاطر به احساسات و نیازهای دیگران توجه نمی‌کنند و همیشه حق به جانب اند. آن‌ها خود را مجاز به سو استفاده از دیگران می‌دانند و برای رسیدن به اهدافشان از دیگران بهره‌کشی می‌کنند.