تفکر خلاق

چگونه تفکر خلاق داشته باشیم؟

/post-31

هر موقع عبارت تفکر خلاق را می‌شنیدم، فکر می‌کردم که باید سخنی درباره اختراعات و اکتشافات، کارهای بزرگ، شغل‌های خاص، تسخیر کره ماه و خلاصه دستاوردهای خاص و عجیب و غریب باشد.در صورتی که تفکر خلاق فقط اینها نیست. تفکر خلاق یعنی ما بتوانیم با توانمندی‌ها و امکانات و شرایط فعلی‌مان، فکر کنیم و بهترین عملکرد را داشته باشیم.