انواع اختلالات اضطرابی

اختلالات اضطرابی

/post-60

اختلالات اضطرابی
اختلالات اضطرابی مواردی هستند که با ترس بیش از حد و مداوم، نگرانی، استرس و اختلالات رفتاری مرتبط با آن تشخیص داده می شوند . ترس واکنش به تهدیدی معلوم و آنی است.  درحالیکه اضطراب احساسی به یک تهدید نامعلوم است در واقع اضطراب پیش بینی تهدیدی است که ممکن است در آینده روی دهد.