اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی

/post-53

ناپایداری عاطفی، مشخصه بارز اختلال شخصیت نمایشی (هیستریونیک) محسوب می شود. تمایل بسیار زیاد برای جلب توجه دیگران تا حدی است که چنانچه فرد مبتلا به این اختلال نتواند نظر و نگاه های دیگران را به سمت خود جلب کند، به افسردگی دچار می گردد. پس این افراد به جلب توجه دیگران بسیار وابستگی و دلبستگی دارند. بروز احساسات در این افراد، شدید است. فرد هیستریونیک، برای بودن در کانون توجهات دیگران، رفتارهای خود را به گونه ای بروز می دهد که گویی مشغول اجرای یک نمایش می باشد. شخصیت نمایشی، در  بیان هیجانات خود بسیار اغراق آمیز عمل می نماید . آنها ممکن است با مشاهده یک فیلم غمگین ، به طرز غیر قابل کنترلی شروع به گریه زاری می کنند.