نوروفیدبک

درمان اختلالات روانپزشکی با دستگاه نوروفیدبک

/post-54

آموزش دادن مغز به واسطه خود مغز، بنیان و اساس این روش درمانی است . به این روش درمان، نوروفیدبک یا بازخورد عصبی می گویند.
 نوروفیدبک به روشی اطلاق می‌شود که در آن، اطلاعات عصبی به دستگاه عصبی مرکزی (CNS) مراجع بازخورد داده شده و تلاش می‌شود تا او بیاموزد چگونه کارکرد مغز خود را اصلاح نمایند. از آنجاییکه در حالت عادی ما قادر به کنترل و تغییر امواج مغز خود نیستیم؛ زیرا نسبت به این امواج آگاهی نداریم. در روش درمانی نوروفیدبک، سعی می‌شود تا این آگاهی از طریق ارائه بازخوردهای (فیدبک‌های) بسیار سریع  به فرد ایجاد شود. همچنان که این تمرین ادامه می‌یابد، مغز یاد می‌گیرد که چگونه به تولید بیشتر امواجی بپردازد که منجر به عملکرد بهتر می‌شود. اینکه چه امواجی در مغز افزایش و چه امواجی کاهش یابند، کاملاً بستگی به مشکل هر فرد دارد و درمانگر آن را در طول جلسه نوروفیدبک تنظیم می‌نماید.