مهارت جرات ورزی

مهارت جرات ورزی

/post-36

جرات ورزی و قاطعیت یعنی توانایی ابراز صادقانه و مستقیم افکار، نظرات، احساسات  بدون احساس اضطراب و ترس، به‌طوری‌که از دید دیگران مناسب بوده و علاوه بر دفاع از حقوق خود، سبب از بین رفتن حقوق دیگران نیز نشود.