سبکهای ارتباطی

سبکهای ارتباطی

/post-57

وقتی سبک ارتباطی خود را تشخیص دهید، خواهید فهمید که چرا برخی از مطالب را به شکلی خاص بیان می‌کنید یا بعضی پرسش‌ها را به نحو خاصی می‌پرسید . شناسایی سبک ارتباطی دیگران نیز این امکان را به شما می‌دهد که بفهمید چرا هر کس با روش خاص خود با دیگری تعامل برقرار می‌کند.داشتن این اطلاعات این امکان را به ما می‌دهد که سازگارتر باشیم و سبک ارتباطی خود را با آن‌ها وفق دهیم. به این شکل تفاهم را در ارتباطات خود افزایش می‌دهیم . با تسلط بر انواع سبکهای ارتباطی ، نقاط‌ضعف و قوت خود را بیشتر و بهتر می‌شناسید و متوجه می‌شوید که چرا با برخی از افراد ارتباط بهتری دارید و با بعضی دیگر ارتباط برقرار کردن سخت است.


انواع سبکهای ارتباطی

/post-33

سبک های ارتباطی (Communication Styles) مسیرهایی هستند که افراد به‌کمک آنها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. ۴ نوع سبک ارتباطی اصلی وجود دارد که اکثر افراد از روی عادت بیشتر از یکی از اینها استفاده می‌کنند، شامل : منفعل، پرخاشگر، منفعل ـ پرخاشگر، و قاطع. با دانستن این سبک های ارتباطی ، شما می توانید به طور موثری با فرد موردنظر خود وارد صحبت شوید و مکالمه را پیش ببرید.