رفتار درمانی دیالکتیک

رفتاردرمانی دیالکتیکی چیست؟

/post-69

رفتاردرمانی دیالکتیکی یک رویکرد درمانی شناختی- رفتاری است که مبنای این رویکرد که آن را با عنوان نظریه زیستی – اجتماعی می‌شناسیم: :«برخی از افراد مستعد آن هستند که در بعضی از موقعیت‌هایی که بیشتر در روابط عاطفی، خانوادگی یا دوستانه یافت می‌شوند، به شیوه‌ای شدید و نامعمول واکنش نشان دهند و  مدت زمان بیشتری طول می‌کشد تا به سطح نرمال هیجانی شان  باز گردد.»