انگیزش

انگیزه چیست؟

/post-2

انگیزه‌  ، یعنی داشتن میل و رغبت و علاقه‌مندی و تمایل، نسبت به انجام کاری که انجام می‌دهیم.                                   پس انگیزه‌های ما برای انجام کارهای مختلف و در لحظات مختلف و در شرایط مختلف متفاوت است.                        چگونه در خودمان برای انجام کارها و برداشتن قدم اول و ترک عادات بد و به دست آوردن عادات خوب انگیزه‌ایجاد کنیم؟